تماس با ما

مدیریت شرکت :مهندس احمد خیامی

پل ارتباطی ما
تلفن :۵۳۲۲۱۰۱۳- ۰۳۱
همراه:۰۹۱۳۶۰۰۱۰۱۳
ایمیل شرکت
info @pardistop.ir
info@pardistop.com