خدمات شرکت

 • انواع نیروگاه از نظر ظرفیت
 • ۱_نیروگاه ۵ کیلو وات
 • زمین مورد نیاز  حدود ۸۰ تا ۱۲۰ متر مربع
 • درآمد سالیانه حدود ۹ ملیون
 • و هر سال قیمت خرید به اندازه ی تورم افزایش می یابد
 • زمان تامین تجهیزات و انجام پروژه یک ماه
 • ۲_نیروگاه ۲۰ کیلو وات
 • زمین مورد نیاز  حدود۳۵۰ تا ۵۰۰ متر مربع بسته به پشت بام یا زمین متغیر است
 • درآمد سالیانه حدود ۳۶ ملیون
 • و هر سال قیمت خرید به اندازه ی تورم افزایش می یابد
 • زمان تامین تجهیزات و انجام پروژه یک ماه
 • ۳_نیروگاه ۱۰۰ کیلو وات
 • زمین مورد نیاز  حدود۱۵۰۰تا ۲۰۰۰ متر مربع
 • درآمد سالیانه حدود ۱۵۰ ملیون
 • زمان تامین تجهیزات ، طراحی نیروگاه و احداث پروژه دو تا سه ماه
 • ۴_نیروگاه یک مگا وات(۱۰۰۰ کیلو وات)
 • زمین مورد نیاز ۲۰۰۰۰ متر مربع
 • درآمد سالیانه حدود یک ملیارد تومان
 • زمان تامین تجهیزات، طراحی و احداث بین ۹ ماه تا یک سال
 • مزایای احداث نیروگاه خورشیدی
 • ۱-فروش تضمینی با قرارداد تضمینی ۲۰ ساله توسط اداره برق
 • ۲-بدون نیاز به مواد اولیه برای تولید برق (تولید رایگان برق با نور خورشید)
 • ۳-بدون نیاز به سرمایه در گردش
 • ۴-افزایش درآمد هر سال به میزان تورم
 • ۵-افزایش ارزش سرمایه ثابت ( افزایش قیمت تجهیزات نیروگاه هر سال )
 • ۶-معاف از عوارض و مالیات
 • ۷- استهلاک بسیار کم تجهیزات
 • ۸- بدون هیچگونه آلودگی، ضایعات و سر و صدا
 • ۹-بدون نیاز به نیروی کار
 • (در نیروگاههای بزرگ تعداد نیروی بسیار کم)
 • ۱۰-عمر مفید تجهیزات ۴۰ سال
 • ۱۱-پنلها دارای گارانتی ۲۰ سال
 • ۱۲-اینورتر با گارانتی ۵ سال و خدمات ۲۰ سال